HIZLI ERİŞİM

 • Hizmet Standartlarımız
 • Projelerimiz
 • Avcılık İle İlgili İşlemler
 • Dilekçe Örnekleri
 • Fotoğraf Galerisi
 • Video Galerisi
 • tunceli.ormansu.gov.tr
 • Bağalantılar
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 • Orman ve Su İşleri XV. Bölge Müdürlüğü

Skip Navigation LinksAna Sayfa > Munzur Vadisi Milli Parkı Şefliği

MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI


Tunceli - Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisinde, 42.000 hektarlık bir alan 1971 yılında Mili Park olarak ilan edilmiştir. Türkiye’nin en büyük milli parklarından biri olan “Munzur Vadisi Milli Parkı”, Tunceli ili kent merkezine 8 km. uzaklıkta başlayıp, vadi boyunca Munzur Dağlarına kadar uzanmaktadır. Kuzeyde 3300 metreye kadar yükselen Munzur Dağları, Mercan ve Munzur Suyu vadileri tarafından parçalanmıştır.

 

An area of 42.000 hectares nestling in a Munzur Valley of between Tunceli-Ovacık was to be a national park in 1971. Munzur Valley National Park of being one of the largest national parks of Turkey, starts far from 8 km away from Tunceli city center and nestles along the valley till to the Munzur Mountain. It is separated by the Munzur Mountains having the highest point 3300m. and by the river Munzur and Mercan as well.Bu bölgenin milli park olarak ilan edilmesinde etken olan veriler, başta akarsu kaynakları ve gözeler olmak üzere zengin doğal veriler, endemik bitki türleri ve yöreye özgü hayvan türleri ile zengin bitki örtüsü ve yabanıl hayvan varlığıdır. Munzur Suyu ve Mercan deresinde yaygın ve yoğun olarak bulunan yöreye özgü nadir alabalık türleri, dağ keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi adlarıyla bilinen iki tür dağ keçisi ile av kuşlarından ur kekliği yabanıl yaşamın yöreye özgü değerlerini oluşturmaktadır.

Reasons for the region to be a national park are initially river sources, water fountains, rich natural beauties, endemic plant species, regional animal species and natural structure as well. Mount goats, curved horned goats, rare trout species and other hunting animals of where Munzur River and Mercan Streams flow dominantly create the local wild life.Milli parkın kuzeyinde, Munzur Dağlarının üzerinde 2000-3000 metrelik zirvelerde yer alan krater gölleri, Ovacık ilçe düzlüğünde gözeler ve kanyonlar ile vadi boyunca dökülen şelaleler parkın doğal değerlerini zenginleştirir. Milli parkın her köşesinde eşsiz doğal görünüm ve tüm yabanıl yaşam kolaylıkla izlenir. Bu özellikleriyle Munzur Vadisi, gerek rekreasyonel etkinlikler gerekse doğa araştırmaları için turizme yönelik çok önemli potansiyeller taşımaktadır.

Crater lakes placing on the top of the mounts of Munzur, 2000-3000m, and the canyons, water fountains in Ovacık, rivers, waterfalls along the valley contributes the natural beauties. It is possible to view the matchless natural beauties and natural wild life from all points. As so, Munzur Valley has an importance for touristic activities as both recreational facilities and natural sources.Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan Munzur Vadisi Milli Parkı florasında 1518 çeşitli bitki tespit edilmiş olup, bunlardan 43 çeşidi Munzur Dağlarına, 227 çeşidi Türkiye’ye özgü endemik türlerden oluşur. Bu bitkiler içinde Çan Çiçeği, Erzincan Kirazı, Bindebirdelik Otu, Munzur Kekiği, Munzur Düğün Çiçeği, Dağ Çayı, Munzur Dağı Oltu Otu ve Menekşe sayılabilir.

1518 plant species have been already detected in the Munzur Valley. 43 species in Munzur Mounts, 227 species consist of endemic plants special to Turkey. In these species bell flower, blackberries, Erzincan cherry, Munzur festival flower are some species as an example.Ovacık İlçesiyle Munzur gözelerinden 1,5 km. aşağıda Munzur Suyunun iki yanında bölgenin karakteristik ağacı olan ve Ülkemizde ender bulunan ağaç türlerinden olan huş meşceresi bulunmaktadır. Huş, bu bölgede su kenarında güzel gövde yapmakta ve bölgenin florasına önemli katkı sağlamaktadır. Milli parkta hakim ağaç türü meşe ve çeşitli türleridir. Tepeler ve yamaçlarda kayalık olmayan yerler meşe ormanları ile kaplıdır. Vadi tabanında ve su boylarında karışık olarak karaağaç, akağaç, dişbudak, çınar, asma, huş, ceviz, yabani fındık, kavak, söğüt ve çalı türlerinden oluşan zengin bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Alt Flora, meşelerin koru niteliğinde olduğu yerlerde zengin durumdadır. Dağların sarp ve dik yamaçları tamamen çıplaktır.


One of the rare species, Huş Meşceresi, of which is 1.5 km far from both Ovacık and Munzur Fountains places both sides of Munzur River. These tree species exist on the river cost and add contributions to the natural beauties. Oak is dominant tree species in the region. Hills and tops are occupied fully with oak trees. On the river base and valley there are rich plant species such as walnut, pine, and wild different plants. Mountain’s rocky parts and hillsides are bold on as well.Doğal çevre yaban hayvanları için elverişli bir ortam sunmaktadır. Dağ keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi isimli iki tür dağ keçisi ile av kuşlarından ur kekliği gibi yaban hayvanları bu yöreye özgü ilginç ve nadir türlerdir. Munzur Vadisi ve çevresi av hayvanları bakımından oldukça zengin sayılır. Milli Parkta kurt, tilki, sansar, ayı vaşak, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu ve yaban keçisi bulunmaktadır. Mağaralarda ve kaya kovuklarında yaşayan boz ayı, Munzur yaban hayatının önemli büyük memelilerinden biridir.


Natural surroundings is convenient for the wild life. Mountain goat and curved horned goats are special to region. Munzur Valley and the surrounding are rich for hunting animals. In the national park wolf, fox, bear, squirrel, badger, wild bear commonly live. Gray bear living in the caves and rock holes are important mammals of the Munzur wild life.Munzur Suyu, Mercan Deresi ve çevresindeki akarsularda yaşayan bol miktarda alabalık, yöre için önemli bir ekonomik değer oluşturmaktadır. Munzur Gözelerinden başlayarak 80 km.lik bir su alanına yayılmış olan alabalık, Tunceli için olduğu kadar, ülkemiz için de çok önemli bir doğal servettir.

Bölgede sert karasal iklim hüküm sürdüğünden, milli parktan faydalanmak için en uygun zaman Haziran ve Eylül arasındaki dönemlerdir. Milli Park alanındaki doğal veriler, kamp kurma, Piknik yapma, sportif balıkçılık ve doğa yürüyüşleri gibi günübirlik etkinliklerin yanı sıra çeşitli su ve doğa sporları (rafting, dağcılık v.b.) için de çok elverişli potansiyele sahiptir.

Natural surroundings is convenient for the wild life. Mountain goat and curved horned goats are special to region. Munzur Valley and the surrounding are rich for hunting animals. In the national park wolf, fox, bear, squirrel, badger, wild bear commonly live. Gray bear living in the caves and rock holes are important mammals of the Munzur wild life.

Tunceli, Munzur Vadisi Milli Parkı bitki varlığı içerisinde bulunan endemik bitkiler çeşit bakımından önemli bir sayıya sahiptir. Örneğin sarımsağın atası olduğu düşünülen ve doğada kendi başına yetişen “Tunceli Yaban Sarımsağı” (Allium Tuncelianum) bu türlerden biridir. Yine Munzur Vadisi Milli Parkı endemik bitki varlığı içersinde yer alan Ters Lale’de bu bitki çeşitlerinden birisidir.

Tunceli Munzur Valley National Park has variety of endemic plant species and importance. For instance Tunceli wild garlic is one of these species. Besides, down shaped tulip is another species of endemic plants.
Munzur Vadisi Milli Park sınırları içerisinde yer alan Mercan Vadisi ve vadi boyunca akmakta olan Mercan Suyu ilimizin önde gelen doğal varlıklarındandır.

Mercan Vadisinin kuzey kesimleri doğa yürüyüşleri, orman varlığı bakımından zengin olan güney kesimleri ise piknik ve kamping etkinlikleri için uygundur.

Munzur Dağlarının, Mercan Vadisine inen yamaçlarında yer alan Kırk Merdiven Şelaleleri, dar ve küçük bir vadide akan birkaç şelaleden oluşmaktadır. Suyun bolluğu, doğal çevre ve peyzaj özellikleriyle ilginç ve çekici görsel zenginlikler sunan Kırk Merdiven Şelaleleri, Ovacık kuzeyinde yaylalara çıkan güzergâh üzerinde ilk durak yerlerinden biridir.


Mercan Valley and river bordered by the Munzur Valley National Park is one of the foremost natural beauties. North part of Mercan Valley is convenient for tracking and hiking, south parts having rich forests is convenient for camping and picnic.

“Kırk Merdiven” waterfalls placing on the hillsides of Munzur Mountain and Mercan Valley consist of some waterfalls. “Kırk Merdiven” waterfalls having rich water sources, natural beauties are first resorts for visitors.

Tunceli-Ovacık yolu üzerinde, Munzur Vadisi Milli Park sınırları içerisinde yer alan ve kent merkezine yaklaşık 20 km. uzaklıkta, Munzur Suyu kenarında, derin ve kayalık bir vadinin içerisinde bulunan Halvori Gözeleri, çok soğuk kaynak sulara sahip bir dinlenme ve mesire yeridir. Yaz aylarında yöre halkı tarafından yoğun olarak kullanılan mesire alanında doğal yapıya uygun olarak yapılmış beton masa ve oturaklar bulunmaktadır.


Taking part on the way of Tunceli-Ovacık and 20 km. far from city center, the Halvori fountains in a deeper rocky valley has very cold water sources and resorts. In the summer the Halvori fountains of where region inhabitants move to, has concrete tables and benches produced according to the natural structure.


Sadece karayolu ile ulaşım sağlanan Tunceli’yi Elazığ iline bağlayan 2, Erzincan iline bağlayan 1 olmak üzere 3 ana istikamette Devlet Karayolu mevcuttur. 63 km. uzunluğundaki Munzur Vadisi Milli Park alanının güneydoğu sınırı Tunceli-Ovacık yolunun 8.km.sinde başlamaktadır. Munzur Suyu boyunca uzanan bu yol asfalttır.

En yakın havaalanı Elazığ İlindedir. Elazığ’dan Tunceli’ye 133 km.lik asfalt karayolu ile ulaşılabildiği gibi Elazığ-Pertek üzerinden de Feribot ile aktarmalı olarak Tunceli’ye 80 km.lik asfalt yolla da ulaşılabilmektedir.

Erzincan :146 km. Bingöl :160 km.

Hozat: 96 km. Mazgirt: 40 km.

Çemişgezek: 117 km. Nazımiye: 36 km.

Pertek: 55 km. Pülümür: 65 km.

Ovacık: 65 km.


Transportation between other cities and Tunceli is provided by only 3 main roads first between Elazığ-Tunceli 133 km long asphalt, second through Pertek by ferryboat between Elazığ-Tunceli 80 km long , and third road between Erzincan-Tunceli 146km long asphalt, totally 3 main roads.

Munzur Valley of 63 km long starts on the 8th km of north of Tunceli-Ovacık road. This road is asphalt covered. The closer airport is in Elazığ. Erzincan is 146 km, Bingöl is 160km, Hozat is 96 km, Mazgirt is 40 km, Nazımiye is 36 km, Çemişgezek is 117 km, Mazgirt is 39 km, Ovacık is 65km and Pülümür is 65 km. far away from Tunceli city center.